حداکثر مسئولیت قراردادی

فایل صوتی جلسه با موضوع حداکثر مسئولیت قراردادی

سخنران: سرکار خانم دکتر نگار عقیقی
زمان: چهارشنبه 30 بهمن 98

مکان: مؤسسه حقوقی دادفران شکیبا

دیدگاه شما