ثبت بین المللی علامت تجاری

ثبت بین­ المللی علامت تجاری

شیما مهدوی عرب

در دنیای تجاری امروز با ارزش ترین دارایی هر کسب و کار، علامت تجاری یا برند آن است. بطور معمول حمایت از برند در هر کشور مستلزم ثبت آن علامت در همان کشور است. اما برای کسانی که مراودات تجاری بین­المللی دارند ثبت علامت تنها در کشور متبوع خود کافی نیست و صاحب علامت نیاز دارد آن را در کشورهای متعدد طرف تجارت خود به ثبت برساند. این در حالی است که مراجعه به ادارات ثبت تک تک کشورهای مورد نظر جهت ثبت علامت باعث تحمیل هزینه­های گزاف به صاحب علامت و اتلاف وقت شده و ممکن است نتیجه مطلوب را نیز در پی نداشته باشد. استفاده از سیستم مادرید جهت ثبت بین المللی برند، تمهید مدبرانه­ای است که در کوتاه­ترین زمان و ارزان­ترین حالت، تاجران و فعالان اقتصادی را به هدف می ­رساند.

در این روش بعد از ثبت علامت تجاری یا اظهارنامه آن بر حسب مورد در کشور مبدا، درخواست کننده باید  اظهارنامه ثبت بین­المللی آن علامت را نیز به همان مرجع تسلیم نموده و در این اظهارنامه لیست کشورهایی که قصد فعالیت تجاری در حوزه ی آنها را داشته و می خواهد علامتش در قلمرو آن مورد حمایت قرار بگیرد را مشخص و اعلام نماید. این اظهارنامه توسط اداره مالکیت صنعتی به دبیرخانه سازمان جهانی مالکیت معنوی (World Intellectual Property Organization secretariat) ارسال شده و روند بررسی اظهارنامه و امکان ثبت آن مطابق قانون کشورهای انتخابی ادامه می یابد. بدین ترتیب فقط با تقدیم یک اظهارنامه به یک زبان و پرداخت یک هزینه به جای ثبت اظهارنامه های متعدد و به زبان های مختلف، امکان تحصیل حمایت از یک علامت تجاری و خدماتی در کشورهای متعدد عضو موافقتنامه فراهم می آید. پس از ثبت بین المللی علامت نیز هرگونه تغییر در علامت یا تمدید و حتی توسعه­ی حوزه­ی حمایتی آن با همین روند میسر است.

با توبه به الحاق ایران به موافقتنامه مادرید و پروتکل مربوط به آن (Madrid Treaty and its Protocol) اشخاص ایرانی نیز از مزایای استفاده از این سیستم برخوردار خواهند بود.

 مدارک لازم جهت ثبت بین المللی برند به شرح ذیل است:

1. نامه درخواست جهت ثبت بین المللی علامت خطاب به اداره ثبت علائم تجاری با درج اسامی کشورهای مورد نظر؛

2. معرفی نامه بر روی سربرگ شرکت همراه با امضاء مدیران و دارندگان حق امضاء همراه با مهر شرکت (اشخاص حقوقی) و در صورت مراجعه وکیل رسمی ارائه وکالتنامه دادگستری؛

3. کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی مدیران و دارندگان حق امضاء شرکت و روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت (اشخاص حقوقی) و ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی (اشخاص حقیقی) و در صورت مراجعه وکیل رسمی ارائه وکالتنامه دادگستری؛

4. اظهارنامه یا اصل گواهی ثبت علامت تجاری در ایران جهت رویت و کپی آن جهت ضبط در پرونده یا ارائه کپی مصدق گواهی ثبت علامت تجاری؛

5. تکمیل فرم مخصوص لاتین پس از مشخص شدن کشورهای موردنظر متقاضی؛

6. برگه محاسبه هزینه ها همراه با مهر و امضاء متقاضی؛

7. رسید مربوط به پرداخت هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی (پس از دریافت معرفی نامه از اداره جهت مراجعه به بانک ملی).

دیدگاه شما