تاثیر رویه قضایی در تحول حقوق و نقش وکیل در سامان یافتن رویه قضایی

فایل شنیداری نشست علمی با موضوع
« تاثیر رویه قضایی در تحول حقوق و نقش وکیل در سامان یافتن رویه قضایی »

سخنران : دکتر علی آزمایش ، وکیل پایه یک دادگستری، دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران

زمان:پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۹۸
مکان:سالن همایش فاطمی قمی
برگزار کننده :کمیسیون کارآموزی

دیدگاه شما