تاثیر رویه قضایی در تحول حقوق و نقش وکیل در سامان یافتن رویه قضایی

فایل شنیداری نشست علمی با موضوع تاثیر رویه قضایی در تحول حقوق و نقش وکیل در سامان یافتن رویه قضایی

سخنران :

دکتر علی آزمایش
وکیل پایه یک دادگستری
دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران

زمان:پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۹۸
مکان:سالن همایش فاطمی قمی
برگزار کننده :کمیسیون کارآموزی

دیدگاه شما