اطلاعیه

از کلیه همکاران و مرتبطین مؤسسه حقوقی دادفران شکیبا تقاضا می شود چنانچه تمایل به فعالیت حقوقی تمام وقت در شرکت ها یا مؤسسات تجاری را دارند در اسرع وقت درخواست خود به همراه حداقل حق الزحمه ماهیانه مورد نظر را به این مؤسسه اعلام فرمایند. لازم به توضیح است امکان انجام تعداد محدودی از پرونده های شخصی همکاران برای ایشان محفوظ خواهد بود.

دیدگاه شما