اسناد حقوق بشری (2)

حکم به بطلان دعوی زن با خواسته طلاق از سوی دادگاه نخستین، و نقض دادنامه توسط دادگاه تجدیدنظر استان مازندران  بر اساس موازین شرعی ( آیات قرآن کریم و حدیث ) و  قانونی(  اسناد داخلی و بین المللی حقوق بشر)  و با تاکید بر لزوم داشتن امنیت  جسمی و روحی و شرافتی و حفظ کرامت انسانی زن ( زوجه ) در محیط  خانواده  و تعرض مرد به زن و ایجاد نا امنی در محیط خانواده  با ارتکاب جرائم عمدی  از جمله ایراد ضرب و جرح عمدی و فحاشی و تهدید نسبت به همسرش   و ارتکاب جرائم توهین و تخریب و تهدید نسبت به پدر همسرش  و محکومیت زوج به  سه سال حبس تعزیری  که بر  کرامت انسانی زوجه خدشه وارد شده و  وقوع طلاق عاطفی و مفارقت جسمانی ( جدایی  دوسال از یکدیگر  ) با احراز   عسر و حرج زن  در نتیجه حکم به الزام زوج به طلاق زوجه صادر شده است.

در این رای برای اولین بار به موضوع کرامت ذاتی انسانی  مورد تاکید قرآن کریم و اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد شده است و ضمن اینکه طلاق در اسلام بعنوان  تغییر شکل زندگی  یاد شده است، نه  به معنای جدایی مبتنی بر جنگ و جدل !!

ضمنا چون  امروزه اکثر   پرونده های موضوع اختلافات خانوادگی با جنگ و جدل بین  زوجین  و تشکیل پرونده های متعدد علیه یکدیگر در دادگاهها، چندین سال طول کشیده تا در نهایت  منجر به صدور حکم شود( به خصوص در مواقعی که زن متقاضی طلاق باشد پرونده ها معمولا حداقل سه چهار سالی طول میکشد  ) سوئی در این نوع پرونده ها معمولا مردان اراده واقعی برای ادامه زندگی با زن رو ندارن !!، بلکه کش دادن این پرونده ها فقط سو استفاده از حق از سوی مردان  هستش!! که زن را وادار کنن از حقوق قانونی خود از جمله مهریه دست بکشد.

دیدگاه شما