اخبار و وقایع

نوامبر
آگوست

شادباش

سرکار خانم زرین ماه انتصاب جنابعالی به سمت مشاور حقوقی و سرپرست کمیته انضباطی فدراسیون کشتی علاوه بر آنکه نشانه ی دانایی و توانایی شما در عرصه حقوق ورزشی اس ...

جولای
ژوئن
می

تصویب نامه درخصوص تعیین فهرست گروه مودیانی که در سال 1400 ملزم به ثبت نام در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین فهرست گروه مودیانی که در سال 1400 ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند ابلاغ شد. تصویبن ...