ابلاغ بخشنامه «الزام دادسراها و دادگاه‌ها به پذیرش مستقیم شکایات مردم»

بخشنامه «الزام دادسراها و دادگاه‌ها و ضابطان دادگستری به پذیرش مستقیم شکایات مردم» به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی و کاهش اطاله دادرسی در تقدیم شکایات و اطلاع‌رسانی به اصحاب پرونده در مراحل تحقیقات مربوط از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.

حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی این بخشنامه را در اجرای قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن ابلاغ کرد.

فراهم کردن امکان ارسال شکایت به صورت خودکاربری از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی، اطلاع‌رسانی به اصحاب پرونده حسب مورد در خصوص نحوه پیگیری شکایات، نظارت بر ثبت و ارسال سریع شکایات دریافتی توسط دفاتر خدمات الکترونیک و ایجاد دسترسی الکترونیکی به دادستان‌ها جهت نظارت بر نحوه ارجاع شکایات از جمله اقداماتی است که در سایه اجرای این دستورالعمل تحقق می‌یابد.

متن این بخشنامه به شرح ذیل است:

در اجرای قانون آیین دادسرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و به منظور افزایش دقت وسرعت در ارائه خدمات قضایی و کاهش اطاله دادرسی در تقدیم شکایات و اطلاع‌رسانی به اصحاب پرونده در مراحل تحقیقات مربوط، از تاریخ صدور این بخشنامه مراجع قضایی، ضابطان دادگستری و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف به رعایت و اجرای موارد زیر  هستند.

۱ – در صورت مراجعه به دادسرا، دادستان‌ها در اجرای ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول و نسبت به ثبت الکترونیکی آن در سامانه مدیریت پرونده قضایی اقدام نموده و به قید فوریت آن را حسب مورد جهت انجام اقدام قانونی با صدور دستورات لازم به ضابطان دادگستری یا به یکی از شعب دادسرا و یا شوراهای حل اختلاف ارجاع کنند. در ارجاع شکایات به ضابطان مهلت اجرای دستورات قضایی معین و در ارجاع به شورای حل اختلاف مطابق بخشنامه شماره ۹۰۰۰.۶۳۹۴۰.۱۰۰ مورخ ۹۸.۵.۲۸ با تعیین مهلت حداکثر یک ماهه عمل شود و از ارجاع پرونده در مواردی که زمینه صلح و سازش وجود ندارد خودداری شود. همین حکم برای رییس حوزه قضایی یا معاون ارجاع در مواردی که شکایت مستقیماً به دادگاه کیفری تقدیم می‌شود، جاری است.

۲ – برابر مواد ۳۷ و ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری مکلف‌اند شکایتی کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند، لذا در صورت مراجعه شاکی به ضابطان، ضمن قبول شکایت، در جرایم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور جمع‌آوری و حفظ آلات، ادوات، آثار و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل آورده و تحقیقات لازم را نجام و بلافاصله شکایت و نتایج اقدامات انجام شده را نزد مقام قضایی مربوط ارسال کنند. در جرایم غیر مشهود با قید فوریت مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به مقام قضایی مربوط اعلام کنند.

۳ – باتوجه به الزامی بودن ثبت‌نام مراجعان در سامانه ثنا (ثبت‌نام الکترونیکی) واحدهای قضایی مستقیماً نسبت به ثبت نام الکترونیکی کلیه شکات و متهمانی که در سامانه فوق ثبت‌نام نشده اند، اقدام کنند.

۴ – دادستان‌ها و روسای دادگستری موظف‌اند بر نحوه پذیرش و ارسال شکایات و فرایند مربوط نظارت کرده و چنانچه صلح و سازش توسط شورای حل اختلاف و اجرای دستور یا تکمیل تحقیقات مقدماتی در شکایاتی که به ضابطان ارجاع می‌شود، در مهلت مقرر میسر نشود، به محض اتمام مهلت مزبور مراتب را پیگیری کنند.

۵ – مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اقدامات زیر را ظرف سه ماه باید انجام دهد:

الف – فراهم کردن امکان ارسال شکایت به صورت خودکاربری از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی در شکایاتی که فاقد پیچیدگی است.

ب – فراهم کردن امکان خودکاربری برای اشخاصی که دانش حقوقی لازم جهت طرح شکایت را دارند.

پ – اطلاع‌رسانی به اصحاب پرونده حسب مورد در خصوص ارسال شکوائیه به مرجع ذیربط و نحوه پیگیری شکایات و نتیجه اقدامات انجام شده به ترتیب مقرر در این بخشنامه از طریق پیامک یا طریق مقتضی دیگر.

ت – فراهم کردن امکان ارسال شکایات و نتیجه تحقیقات از طریق ضابطان دادگستری به مقام قضایی و ارسال دستورات ققضایی به ضابطان از طریق الکترونیک، با همکاری ضابطان دادگستری.

ج – نظارت بر ثبت و ارسال سریع شکایات دریافتی توسط دفاتر خدمات الکترونیک به مرجع قضایی ذیصلاح.

چ – ایجاد دسترسی الکترونیکی به دادستان‌ها جهت نظارت بر نحوه ارجاع شکایات.

نظارت بر حسن اجرای بخشنامه حسب مورد یا روسای کل دادگستری و دادستان کل کشور است.

دیدگاه شما